غرفه سازی

غرفه سازی , ساخت غرفه , غرفه سازی نمایشگاه , طراحی غرفه
غرفه آرایی , غرفه سازی در تهران , ساخت غرفه نمایشگاهی

بهترین زمان سفارش غرفه سازی

بهترین زمان سفارش غرفه سازی

نمایشگاه های داخلی در ۴ روز برگزار می شود که عموما استرس بالایی به کارفرما و شرکت کنندگان در نمایشگاه وارد می شود. و از ماه های قبل اقدام به ثبت نام و رزرو غرفه نمایشگاهی می نمایند.
هر چند که طول نمایشگاه ها ۴ روز است اما به علت فشار بالای آن معمولا برای آماده سازی مدت زمان بیشتری را از شرکت کنندگان می گیرد.
مهمترین بخش آماده سازی برای حضور در نمایشگاه ، طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی است.
چرا که شما در کنار رقبای کاری خود در یک سالن و سالن های مجاور قرار دارید و مورد نگاه رقبای تخصصی خود هم هستید درنتیجه تمام تلاش خود را انجام خواهید داد تا بتوانید از نظر آنان کامل باشید.

طراحی غرفه نمایشگاهی

طراحی و ساخت غرفه پروسه زمان بر خود را دارد که معمولا از مدتی قبل از آغاز نمایشگاه باید مشخص شود.
پس از ثبت نام قطعی نمایشگاه ، باید به انتخاب پیمانکار خود بپردازید. پیمانکاری که با شما همراه باشد و بتواند نیازهای شما را براورده کند و در طراحی غرفه شما را به هدف برساند . پیمانکاری که در زمان بندی خوش وعده باشد و شما را دچار استرس نکند . پیمانکاری که در هزینه ها با شما هماهنگ باشد و به چالش قیمت و تسویه نخورید.
با در نظر گرفتن موارد فوق میبینیم که بیشترین استری و دغدغه انتخاب پیمانکار غرفه ساز است
پس از انتخاب درست از بین پیمانکارهای زیاد ، اکنون زمان انتخاب طرح است.
از آنجا که پیمانکاران اقدام به طراحی غرفه می کنند باید در انتخاب طرح و ارائه نقطه نظرات با هم هماهنگ باشید.
معمولا پروسه طراحی بین ۷ الی ۳۰ روز را می توان در نظر گرفت.
بعد از انتخاب طرح و نهایی شدن آن می توان گفت استرس شما کمتر شده و پیمانکار تا شب نمایشگاه با شما کاری ندارد.

در یک بررسی دقیق بهترین زمان برای سفارش غرفه سازی نمایشگاهی را می توان ۲ ماه قبل دانست تا بتوان براحتی در انتخاب پیمانکار و طرح دقت نماییم.

باما در تماس باشید